Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök A Kultúrház, mint közösségi tér női mosdójának felújítása
Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök irodája nyílászáróinak cseréje
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés tényleges befejezéséről
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 80 %-os állapotáról
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 50 %-os állapotáról
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztésről- 20%-os készültség
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztésről
Járási települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje - 2016. július 1-től

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése


Háziorvosi rendelők felújítása Alsószölnökön és Szakonyfaluban

 

Támogatási szerződés száma:TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002

Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata

A projekt címe:Háziorvosi rendelők felújítása Alsószölnökön és Szakonyfaluban

A projekt összköltsége: 71.479 123,- Ft.

A szerződött támogatás összege: 56 228 838,-  Ft

Konzorciumi tagok:Alsószölnök Község Önkormányzata és Szakonyfalu Község Önkormányzata

A projekt befejezésének dátuma: 2018. december  31. 

A projekt céljának az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése lett meghatározva Alsószölnök és Szakonyfalu községekben. A megvalósult fejlesztés hosszú távon hozzájárul a helyi lakosság egészségben eltöltött éveinek növekedéséhez, a megelőzés, a korai felismerés, az életminőség javításához, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítielő.

A projekt keretében közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítására került sor.

A projekt a TOP 4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében került benyújtásra az alábbiak szerint:

A projekt önállóan támogatható tevékenységei:

-      Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelők és hozzá kapcsolódó szolgálati lakás felújítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

-      A hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentes parkoló – férőhely létesítése

-      Megújuló energiaforrás használata az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeletetése érdekében

A projekt célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése Alsószölnök és Szakonyfalu községekben. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a helyi lakosság egészségben eltöltött éveinek növekedéséhez, a megelőzés, a korai felismerés,, az életminőség javításához, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

A projekt keretében közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítására került sor.

A fejlesztés szükségességét a lakossági igények, valamint a háziorvosi szolgáltatást igénybevevő betegek számának növekedése, valamint a minőségi egészségügyi környezet és szolgáltatás biztosításának igénye indokolta.

A fejlesztés során megvalósított műszaki – szakmai tartalom bemutatása

Alsószölnök:

Az alsószölnöki háziorvosi rendelő esetében a fejlesztés során kialakításra került egy mozgássérült parkoló kialakítása, amely biztosítja az oda érkezőket, az épületbe történő akadálymentes bejutásról. A rendelőbe történő bejutást egy lifttel oldható meg.

 Az energiahatékonyság növelése érdekében a homlokzati ajtó ki lett cserélve, mennyezeti hőszigetelés, homlokzati hőszigetelés készült 15 cm-es szigeteléssel, valamint elhelyezésre került a 3 kw-os napelemes rendszer. A fejlesztés során a meglévő fatüzelésű kazán helyére új vegyes tüzelésű kazán került. Az épület külső festése is megtörtént.

Az épületben a vizesblokk teljesen megújult, a szanitercserék megtörténtek, a csempe és padlóburkolat felújításra került, akadálymentes WClett kialakítva, mosdóval, tükörrel, fogódzóval, új ajtóval, vészjelzéssel ellátottan. A fejlesztés keretében tetőhéjalás cseréje is megtörtént.

Az orvosi lakás esetében homlokzati nyílászárók cseréjére került sor, 3 rétegezésű üvegezéssel ellátott műanyag profillal, homlokzati ajtó is ki lett cserélve. A mennyezeten 30 cm-es, a homlokzaton pedig 15 cm- es hőszigetelés került elhelyezésre. Az orvosi lakás estében is megtörtént a tetőhéjalás cseréje.

 

Szakonyfalu:

Szakonyfaluban lévő háziorvosi rendelő felújítása során mozgássérült parkoló, a rendelőbe történő bejutást egy lifttel oldható meg.

A fejlesztés keretében a homlokzati nyílászárók, az ajtó cseréje valósult meg. Új radiátorok lettek elhelyezve. Festésre került sor, a szaniterek ki lettek cserélve, a vizesblokkban a csempe és a padlóburkolat cseréje történt meg. Akadálymentes WC lett kialakítva, mennyezeti és homlokzati hőszigetelés lett elvégezve, valamint mozgássérült kiegészítők, táblák és világítások elhelyezésére került sor.