FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS


A községben falugondnoki szolgáltatás működik.

Postacím: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Falugondnok neve: Csapkó János
Telefon: 94/534-006, 06-30-387-2871