Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök A Kultúrház, mint közösségi tér női mosdójának felújítása
Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök irodája nyílászáróinak cseréje
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés tényleges befejezéséről
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 80 %-os állapotáról
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 50 %-os állapotáról
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztésről- 20%-os készültség
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztésről
Járási települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje - 2016. július 1-től

Alsószölnök története, elhelyezkedése

Alsószölnök Vas megyében, Szentgotthárdtól hét kilométerre, az osztrák határ mentén fekszik. Szlovének, németek, magyarok és cigányok lakják. Itt lép a Rába Ausztriából Magyarországra. Alsószölnöknél ömlik a folyóba a szlovéniai Trdkovo településen eredő, Felsőszölnököt és Alsószölnököt átszelő Szölnöki patak.

Alsószölnök egész területe Magyarország legnagyobb tájvédelmi körzete, az Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park, illetve a három ország határán átnyúló Őrség-Raab-Goricko Naturpark részeként természetvédelem alatt áll. Sok ritka növény (mohafajok, korpafűfélék, páfrányok) található itt. Gombában is gazdag, leginkább a vargányát, rókagombát és galambgombát szedik. Az emlősök közül a Rábában fel-felbukkanó ritka, védett vidra a legjelentősebb.

A területet eredetileg átjárhatatlan erdőség borította, néhol megszakítva mocsaras részekkel. A szántók és a rétek az egykori erdők helyén jöttek létre. Az agyagos, kavicsos talaj nehezen nyeli a vizet. Ezért a szántóföldeket keskeny sávokban szántották. Az esővíz a barázdákba szivárgott be, ahol nem árthatott a vetésnek.
Alsószölnök gazdasági helyzetére 1989-ig nagy hatással volt a periférikus, osztrák határ melletti fekvése is. Az 1960-as évekig az itt élők szinte kizárólag földműveléssel, állattenyésztéssel és kézművesiparral foglalkoztak. Jövedelmüket idénymunkán egészítették ki. Az 1950-es évekig jelentős volt az almatermesztés. Alsószölnökön a környékbeli termést is felvásárolták. Már az 1900-as évek elején volt a faluban uradalmi faiskola. A Szent-Gotthárd című újság 1900.március 4-én megjelent számában található reklám szerint naponta lehetett vásárolni a ,,kiültetni való nemes fajta alma és körtefa csemetéket” a gróf Taxis-féle uradalmi faiskolában.

Az 1960-80-as években egyre több fiatal helyezkedett el a szentgotthárdi ipari üzemekben, ekkor a lakosságára a kétlakiság volt a jellemző. 1960-ban a földek többsége az állami gazdaság tulajdona lett.
A részben szórvány-, részben utcás település házai a Rába jobb partján elterülő völgybe és a dombok oldalába épültek.
Kezdetben faragott gerendákból összecsapolt boronafalú házakat építettek Alsószölnökön. Kívülről betapasztották, majd bevakolták őket. A 19. század elejétől jelennek meg a földből döngölt vagy földlabdákból összerakott, ún. fecskerakásos falú házak. Téglából az 1930-as évek óta építkeznek. Az utolsó boronafalú házat 1956-ban bontották le, 1988-ban még volt füstöskonyhás ház a faluban.
A két világháború között az egészséges levegő és a szép táj sok nyaralót vonzott a Fenyveslak elnevezésű Götz-féle nyaralótelepre. A ma már lakatlan Götz-major területe és a Tanya nevezetű falurész közigazgatásilag ma is Alsószölnökhöz tartozik. A tizenöt ház lakóinak többsége Felsőszölnökről származik. Ez a házcsoport közvetlenül érintkezik az utolsó felsőszölnökivel. A következő alsószölnöki pedig három-négy kilométerre van. Ezért a ,,tanyasiak” Felsőszölnökre járnak boltba, kocsmába, templomba és ott is temetkeznek.
A második világháború végéig az ausztriai Neumarkt (Farkasdifalva) és Mogersdorf (Nagyfalva) felé a határ átjárható volt, melyet a települési önkormányzat kezdeményezésére 1991 óta többször ideiglenesen megnyitottak. 2007. december 21. óta Magyarország is belépett a schengeni övezetbe, a határok megszűnésével ismét szabadon közlekedhetünk ezeken az útvonalakon.
A településen az utak elnevezése egységesen Fő út volt 2007. év végéig. Az Önkormányzat kezdeményezésére lakossági támogatással 2008-tól új, a hagyományokat is felidéző elnevezéseket kaptak a közterületek.

A községben kettő nemzetiségi önkormányzat működik:

- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
- Német Nemzetiségi Önkormányzat

Önkormányzat intézményei:

- Mesesziget Óvoda
- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
- Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
- Falugondnoki szolgálat

Kulturális és civil szervezetek:

- Német Asszonykórus:

1997. február 7-én alakult meg az asszonykórus.
Az elmúlt évek során jó kis közösség kovácsolódott össze, melyet az éneklés szeretete tart össze. Feladatuknak tekintik a régi, szép dalok felkutatását, megszólaltatását, a hagyományok ápolását.
Első szakmai sikerüket 2004. május 15-én érték el, kitüntetéses arany minősítést kaptak a Magyarországi Németek Országos Szövetsége által szervezett fertőrákosi kórustalálkozón.

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület, melyen belül futballklub, horgászklub és turisztikai klub működik.
- Nyugdíjas Klub

Alsószölnök település nevezetességei és turisztikai kínálata:

- Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom:

A templomot Batthyány Alajos építtette 1815-ben, s 1816-ban Somogy Lipót püspök szentelte fel.
A templom mellett áll az I. világháborúban elesett 13 alsószölnöki hősnek a nevét megörökítő hadiemlék.
A II. világháborús emlékművet 2006. november 1-jén a helyi ravatalozó mellett állítatták magánszemélyek.

- Mária szobor:

A templom előtti, kőből faragott Mária szobor az 1764-ben épült oltárfülkéből, kápolnából való. 1889-ben került a mai helyére. A felette lévő tetőt helyi iparosok az 1925-30. években készítették.

- Szent Flórián szobor:

A templommal szemben, a plébániaház mellett áll Szent Flórián szobra, melyet 1930-ban állíttatott Zsidó Miklós és családja. Az Önkormányzat a Tűzoltó Egyesülettel karöltve a szobrot 2007. május 6-án restauráltatta.

- Információs Központ:

Számítógépek állnak a látogatók rendelkezésére szlovén, német és magyar nyelvű operációs rendszerrel, valamint Office programcsomaggal, Internet elérhetőséggel.

- Játszótér és Közpark:

Uniós követelményeknek megfelelő játékokkal várjuk a gyermekeket, miközben szüleik padokkal és grillezővel ellátott téren pihenhetnek.

- Turistaútvonalak:

Információs táblák jelzik a település kulturális, történelmi és természeti jellegzetességeit, valamint a helyben található intézmények, szolgáltatások helyét.
Községünkbe érkező vendégeink három, különböző témát felölelő turistaút mentén barangolhatják be településünket:

Értékeink turistaút – építészeti, történelmi és kulturális kincseinket mutatja be
Vasfüggyöny turistaút – határőrizeti és természeti értékeink ismerhetők meg
Mise turistaút – egyházi emlékeinket idézi fel

A turistaútvonalak mentén padok és rövid ismertetők segítik a pihenést, illetve a tájékozódást.

Hagyománymegőrző programok:

- Nagyszombati tábortűz (téli szelleműzés)
- Májusfaállítás
- Családi kerékpár- és gyalogtúra osztrák, magyar és szlovén településeket érintve
- Falunap
- Gyereknap
- Tradicionális Szlovén Kulturális Nap
- Búcsú
- Mikulás
- Adventi díszek készítése
- Idősek napja
- Karácsonyváró rendezvény
- Német Asszonykórus adventi éneklése

Szállás- és pihenési lehetőség:

50 fő elhelyezésére alkalmas sátorozóhely a helyi Plébánia udvarán kiszolgáló helyiségekkel

Önkormányzati tulajdonban lévő 5 fő elhelyezésére alkalmas szoba mellékhelyiségekkel