Rendeletek

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

a településkép védelméről

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a talajterhelési díjról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az avar-és kerti hulladék égetéséről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

a gyermekek védelméről

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös hulladékgazdálkodási tervéről

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről

falugondnoki szolgálatról

a helyi közművelődésről

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről